Sněmovní tisk 609
Novela zákona o ochraně utajovaných skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Březina Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 609/0 dne 4. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: RNDr. Petr Nečas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1008).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona 16. 10. 2000 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství

Deskriptory EUROVOCu: armáda, důvěrná informace, ochrana údajů, služební tajemství, státní tajemstvíISP (příhlásit)