Sněmovní tisk 580
Dohoda Severoatlantické sml. o statusu ozbrojených sil

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Vetchý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 21. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 947).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 6. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 580/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1101).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 7. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 9. 8. 2000.

Senát

 • PS

  Vladimír Vetchý předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 8. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 1. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1,2,5/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: armáda, civilní personál, mezinárodní právní odpovědnost, NATO, Partnerství pro mír, vojenský personálISP (příhlásit)