Usnesení PS č. 1101

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu /sněmovní tisk 580 a 580/2/ - druhé čtení (30. června 2000)

Související sněmovní tisky

580 Dohoda Severoatlantické sml. o statusu ozbrojených sil
ISP (příhlásit)