Sněmovní tisk 573
Doh. mezi ČR a Panamskou rep. o podpoře a ochraně inv.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 573/0 dne 7. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 3. 2000 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 946).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 11. 5. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 573/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 6. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 573/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 110).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 7. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 9. 8. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 304/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 304/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 7. 2000 a přijal usnesení č. 371, které bylo rozdáno jako tisk 304/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 8. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 27. 9. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 45 pod číslem 96/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, Panama, podpora investicISP (příhlásit)