Sněmovní tisk 566
Sml. mezi ČR a SRN k Evr. úml. o vzaj. pomoci ve věc. trestn

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 566/0 dne 3. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 3. 2000 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 937).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 6. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 10. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1837).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 11. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2001.

Senát

 • PS

  Jaroslav Bureš předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 139/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 12. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 6. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 68/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, Německo, právní pomoc, soudní spolupráce, trestná činnost, trestní stíhání, trestný činISP (příhlásit)