Sněmovní tisk 565
Sml. mezi ČR a SRN o poskytování právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 565/0 dne 3. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 3. 2000 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 936).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 6. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 565/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1102).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 7. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 2. 8. 2000.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 301/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 301/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 301/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 8. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 4. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 18 pod číslem 40/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, náklady řízení, Německo, občanskoprávní řízení, obchodní právo, ochrana komunikací, právní pomocISP (příhlásit)