Sněmovní tisk 563
Návrh novely zákona o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Michal Doktor předložil sněmovně návrh zákona 23. 2. 2000; k návrhu se připojili další poslanci..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 563/0 dne 24. 2. 2000.

Vláda

 • VL

  Vláda zaslala stanovisko 24. 2. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 3. 2000 jako tisk 563/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 563/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 563/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 64, usnesení č. 1177).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 369/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: franchising, fyzická osoba, politika zaměstnanosti, politika zaměstnanosti EU, právnická osoba, předmět podnikání, svoboda usazováníISP (příhlásit)