Sněmovní tisk 557
Evropský zákoník sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 557/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Václav Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 2. 2000 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 835).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1036).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 29. 5. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 21. 6. 2000.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 6. 2000 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 6. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 9. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 90/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní organizace práce, sladění sociálních zabezpečení, sociální dávky, sociální zabezpečení, uplatňování právních předpisů EUISP (příhlásit)