Sněmovní tisk 555
Úmluva č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Müllerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 2. 2000 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 833).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1034).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 29. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 262/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 6. 2000 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 262/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní organizace práce, povinné pojištění, úmrtí při výkonu povolání, vypovědění smlouvy, zemědělská pracovní sílaISP (příhlásit)