Sněmovní tisk 538
Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 538/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: MUDr. Miroslav Ouzký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 806).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 538/2, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1020).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 276, dokument 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 276/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 276/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 276/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 538/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 538/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 699, usnesení č. 1160).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 258/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví

Deskriptory EUROVOCu: dekontaminace, lidská výživa, prevence nemocí, veřejná hygiena, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní politikaISP (příhlásit)