Sněmovní tisk 529
Vládní návrh zák. o opatřeních se zákazem chem. zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 529/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Bc. Pavel Severa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 9., 10. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 888).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 529/2, který byl rozeslán 23. 5. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 294, usnesení č. 1024).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 287, dokument 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 6. 2000 a přijal usnesení č. 346, které bylo rozdáno jako tisk 287/2 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 249/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Podnikání, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chemická zbraň, chemický výrobek, jaderná bezpečnost, nebezpečná látka, obchodní licence, přenesení pravomoci, řízení výrobyISP (příhlásit)