Sněmovní tisk 505
Postup privatizace státních podílů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu

Autor: Mertlík Pavel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 1. 2000 jako tisk 505/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 1. 2000 (usnesení č. 505). Zpravodajem určen Ing. Martin Kocourek.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Zpráva zamítnuta (usnesení č. 896).Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Privatizace

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské právo veřejné, privatizace, resumé, veřejný majetek, vlastnický podílISP (příhlásit)