Sněmovní tisk 498
Vládní návrh zákona o matrikách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 307, dokument 307/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Daniel Kroupa), Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 307/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 200, které bylo rozdáno jako tisk 307/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 307/3 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 301/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Matriky

Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, manželství, příjmení, smrt, statistikaISP (příhlásit)