Sněmovní tisk 472
Návrh zákona o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radko Martínek, Miloslav Výborný, Petr Mareš, Jiří Patočka, Miloslav Kučera st.) předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Martínek Radko.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 472/0 dne 27. 12. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 1. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 2. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 2. 2000 jako tisk 472/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 250, dokument 250/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako tisk 250/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 210/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, politika vzdělávání, stupeň vzdělání, univerzita, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací programISP (příhlásit)