Sněmovní tisk 468
Novela zák. o přechodu věcí z majetku ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Petr Pithart, Jaroslav Šula, Pavel Heřman, Josef Kaňa, Bohumil Čada, Jaroslav Petřík, Jiří Brýdl, Milan Štěch, Jiří Liška, Vlastimil Šubrt, Pavel Eybert, Richard Falbr) předložila Senátu návrh zákona 3. 8. 1999. Návrh zákona rozeslán dne 21. 10. 2002 senátorům jako tisk 81/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 9. 1999 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 81/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 9. 1999 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 81/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 10. 1999 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 81/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 10. 1999 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 81/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 81/5 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 81/6 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 81/7 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 81/8 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 81/9 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 1999 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 81/10 (schvaluje).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Pithart P. a Eybert P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 468/0 dne 23. 12. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 1999. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 1. 2000 jako tisk 468/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, systém vlastnictví půdy, veřejný majetek, veřejný sektor, zemědělská nemovitostISP (příhlásit)