Sněmovní tisk 457
Zákon o informačních systémech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Březina Karel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 310, dokument 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 310/2 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 457/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 457/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 56, usnesení č. 1174).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 365/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Státní informační systém

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický podpis, informace, informační legislativa, informační politika, informační systém, normalizace, ochrana údajů, ústřední orgány státní správy, veřejná správa, výměna informací, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)