Sněmovní tisk 452
Smlouva mezi ČR a Tureckem o dvojím zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 452/0 dne 7. 12. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 12. 1999 (usnesení č. 206). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 740).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 7. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 3. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 943).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 222/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 222/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 4. 2000 a přijal usnesení č. 286, které bylo rozdáno jako tisk 222/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, TureckoISP (příhlásit)