Sněmovní tisk 451
Návrh zákona o mimosoudních rehabilitacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Karas, František Pejřil, Pavel Tollner) předložila sněmovně návrh zákona 17. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 23. 11. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 11. 1999. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 1. 2000 jako tisk 451/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 912).Hesla věcného rejstříku: Restituce

Deskriptory EUROVOCu: občanská práva, odškodnění, politická práva, vlastnictvíISP (příhlásit)