Sněmovní tisk 45
Senátní návrh novely zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Jan Koukal, Vlastimil Šubrt, Jan Voráček, Josef Pavlata, Alena Palečková, Libuše Benešová, Pavel Eybert, František Konečný a Jiří Pavlov) předložila Senátu návrh zákona . Návrh zákona rozeslán dne 13. 3. 2003 senátorům jako tisk 1998/85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vladimír Kulhánek), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šenkýř), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/74, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/70, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/1 (doporučuje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/2, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/3 (záznam z jednání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 1. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/84, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/57, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/12 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/72, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/50, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/6 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/29, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/7 (přerušuje projednávání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 16. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/94, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/9 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/33, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/8 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 1998 a přijal usnesení č. 1998/77, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/10 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 8. 1998 a přijal usnesení č. 1998/54, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/11 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/58, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/13 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/35, které bylo rozdáno jako tisk 1998/85/14 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 9. 1998 na 1998/6. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 1998/130).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Benešová Libuše.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 1. 10. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 1998. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 1998 jako tisk 45/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, místní orgány státní správy, nakládání s odpadem, obec, odpad, odpad z domácností, vyhláškaISP (příhlásit)