Sněmovní tisk 441
Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 206, dokument 206/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 3. 2000 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 206/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2000 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 206/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 206/3 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 133/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, informační systém, osobní údaje, sčítání lidu, sociální zabezpečení, trvalý pobyt, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)