Sněmovní tisk 434
Vládní návrh zák. a o rozpoč. prav. územních rozpočtů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 272, dokument 272/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 272/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 6. 2000 a přijal usnesení č. 343, které bylo rozdáno jako tisk 272/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 25. 1. 2005 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 250/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Samospráva, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční plánování, finanční předpisy, regionální hospodářství, regionální politika, územní plánování, územní samospráva, veřejné financeISP (příhlásit)