Sněmovní tisk 431
Vládní návrh zákona o návykových látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 17. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 680).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 431/2, který byl rozeslán 28. 2. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 877).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 214, dokument 214/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 214/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 10. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 117/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Obchod zahraniční, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, omamná látka, psychotropní látka, zdraví veřejnostiISP (příhlásit)