Sněmovní tisk 430
Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 430/0 dne 18. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 637).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 430/2, který byl rozeslán 28. 2. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 879).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 216, dokument 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek), Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 3. 2000 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 216/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2000 a přijal usnesení č. 268, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 216/3 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 10. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 120/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Katastr, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, kartografie, katastr nemovitostí, zpracování datISP (příhlásit)