Sněmovní tisk 424
Vládní návrh zákona o okresních úřadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 203, dokument 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2000 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 203/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 203/3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 4. 2000 poslancům jako tisk 424/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 4. 2000 poslancům jako tisk 424/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 45, usnesení č. 981).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 147/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, orgány veřejné správy, přenesení pravomoci, společná správa obcí, správní celek, struktura státní správyISP (příhlásit)