Sněmovní tisk 422
Vládní návrh zákona o obcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 201, dokument 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2000 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 201/3.


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 128/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, odměňování, správní celek, územní samospráva, veřejný majetekISP (příhlásit)