Sněmovní tisk 42
Novela zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Vojtěch Filip, Karel Vymětal, Jaromír Kohlíček) předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 42/0 dne 1. 10. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 1998. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 1998 jako tisk 42/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 1. 12. 1998 na 7. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 109).
  Návrh zákona vzat zpět 29. 6. 1999.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: kompetence soudce, místní příslušnost, občanskoprávní řízení, rozsudek, soudní pravomoc, věcná příslušnostISP (příhlásit)