Sněmovní tisk 406
Úmluva o finančních operacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 8. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 11. 1999 (usnesení č. 192). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 649).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 406/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 406/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 815).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 4. 2000.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 194/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Ruml) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 194/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 256, které bylo rozdáno jako tisk 194/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, Česká republika, dohled nad trhem, důvěrná informace, finanční instituce se zvláštním posláním, finanční trh, insider trading, povinnosti úředníka, výměna informacíISP (příhlásit)