Sněmovní tisk 404
Dohoda mezi ČR a Moldavskou rep. o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 404/0 dne 3. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 11. 1999 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 645).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 14. 1. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 404/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 404/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 812).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 4. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 191/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 191/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 191/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 11. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 52 pod číslem 128/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Moldavsko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)