Sněmovní tisk 397
Dohoda o Informačním centru OSN v Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 397/0 dne 14. 10. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 10. 1999 (usnesení č. 184). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Tollner a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 680).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 397/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 3. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 852).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 3. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 4. 2000.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 197/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 197/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 4. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 10 pod číslem 29/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, OSN, specializovaná instituce OSN, výsadaISP (příhlásit)