Sněmovní tisk 359
Novela Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Langer, Petra Buzková, Eva Dundáčková, Zdeněk Jičínský, Jitka Kupčová, Jan Zahradil) předložila sněmovně návrh zákona 17. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Langer Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 359/0 dne 22. 9. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 9. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 10. 1999 jako tisk 359/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 359/3, který byl rozeslán 20. 1. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 776).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 172, dokument 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 172/2 (odročuje jednání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 31. 5. 2000 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 172/3 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 7. 2000 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 3. 2001 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 87).Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, hlava státu, jmenovací moc, pravomoc výkonné moci, rozpuštění parlamentu, ústava, vládaISP (příhlásit)