Sněmovní tisk 337
Novela zákona o DPH - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 3. 9. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 7. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 29)

 • 1

  Čtení proběhlo 20., 21. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 510).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/2, který byl rozeslán 3. 12. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 655).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 141, dokument 141/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Václav Fischer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 141/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 141/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 17/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, daň z přidané hodnoty, daňová úleva, daňový poplatník, daňový základ, osvobození od daní, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)