Usnesení PS č. 510

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení (21. října 1999)
ISP (příhlásit)