Sněmovní tisk 327
Úmluva o účincích průmyslových havárií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 327/0 dne 6. 9. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 483).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 734).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Miloš Kužvart předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 158/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 2. 2000 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 158/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 158/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 6. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 58/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kampaň na získání veřejnosti, opatření na kontrolu znečištění, průmyslové ekologické riziko, spolupráce v oblasti životního prostředíISP (příhlásit)