Sněmovní tisk 322
Návrh zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Vladimír Doležal, Martin Kocourek) předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Ježek Libor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 322/0 dne 26. 8. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 1999 jako tisk 322/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Patočka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 271, usnesení č. 514).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň ze spotřeby, daňové přiznání, koncentrovaný výrobek, mazivo, palivo, tabákISP (příhlásit)