Sněmovní tisk 321
Návrh zákona o DPH

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Vladimír Doležal, Martin Kocourek) předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Ježek Libor.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321/0 dne 23. 8. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 1999 jako tisk 321/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, sazba DPHISP (příhlásit)