Sněmovní tisk 318
Návrh zákona o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 318/0 dne 17. 8. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 1999 jako tisk 318/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 9. 1999 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: JUDr. Dalibor Matulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 534).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 318/3, který byl rozeslán 25. 1. 2000 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 773).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 170, dokument 170/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Mandátový a imunitní výbor (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 170/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 2. 2000 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 170/2 (schvaluje).


Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Přestupky, Soudnictví, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, soudce a státní zástupce, trestný činISP (příhlásit)