Sněmovní tisk 302
Smlouva mezi ČR a Polskou r. o spolupráci při odbavování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 26. 7. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 8. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 485).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 1. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 729).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Václav Grulich předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 12. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 59 pod číslem 140/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: celní formality, celní spolupráce, celník, Česká republika, hraniční kontrola, Polsko, přeshraniční dopravaISP (příhlásit)