Sněmovní tisk 300
Úmluva o postupu v mezinárodním obchodu s chem. látkami

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 23. 7. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 8. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 482).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 12. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 733).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Miloš Kužvart předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 157/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 2. 2000 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 157/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 157/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 9. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 94/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemický výrobek, mezinárodní obchod, nebezpečná látka, obchodní omezení, přípravky ochrany rostlinISP (příhlásit)