Sněmovní tisk 299
Návrh novely školského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Monika Mihaličková, Pavel Svoboda, Vladimír Mlynář, František Ondruš, Zdeněk Kořistka, Petr Mareš, Ladislav Korbel, Michal Lobkowicz, Michaela Šojdrová) předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Horáková Monika a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 299/0 dne 16. 7. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 4. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 8. 1999 jako tisk 299/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 144, dokument 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Daniel Kroupa).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 6. 1. 2000 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 1. 2000 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 247).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 19/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

Deskriptory EUROVOCu: přístup ke vzdělání, školská legislativa, speciální vzdělávání, střední vzdělání, výběr žákůISP (příhlásit)