Sněmovní tisk 282
Vládní návrh zák. o mezinárodních sankcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 282/0 dne 29. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 6. 1999 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 282/2, který byl rozeslán 20. 1. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 341, usnesení č. 770).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 167, dokument 167/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 167/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 2000 poslancům jako tisk 282/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 3. 2000 poslancům jako tisk 282/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 37, usnesení č. 905).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2000.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 98/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Kultura, Mezinárodní styky, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hospodářské sankce, mezinárodní sankce, přistoupení k dohodě, Rada bezpečnosti OSN, Rada Evropské unie, udržování míruISP (příhlásit)