Sněmovní tisk 279
Dohoda mezi ČR a Mauricijské rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 279/0 dne 22. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 6. 1999 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 480).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 279/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 12. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 279/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 738).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 161/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 161/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 161/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 6. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 62/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mauricius, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)