Sněmovní tisk 262
Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezin. osvojení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 18. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 412).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 475).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 18. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Vladimmír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 95/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 95/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 95/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 95/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 11. 1999 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 95/4 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 95/5 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 11. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 5. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 43/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, Česká republika, mezinárodní spolupráce, ochrana dítěteISP (příhlásit)