Sněmovní tisk 257
Vládní návrh zákona o občanském soudním řádu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 352).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 257/1.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 12. 1999 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 257/2.
  • Ústavně právní výbor vydal 2. 12. 1999 stanovisko doručené poslancům jako tisk 257/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 257/3, který byl rozeslán 6. 12. 1999 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 670).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 146, dokument 146/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 146/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 146/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 146/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 30/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: notář, občanskoprávní řízení, právní systém, soudní pravomoc, soudní reformaISP (příhlásit)