Usnesení PS č. 670

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení (9. prosince 1999)

Související sněmovní tisky

257 Vládní návrh zákona o občanském soudním řádu - EU
ISP (příhlásit)