Sněmovní tisk 246
Dohoda mezi ČR a Jordánským h. královstvím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 246/0 dne 8. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 6. 1999 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 404).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 28. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 246/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 246/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 479).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 18. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 99/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 99/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 99/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 11. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 7. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 62/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Jordánsko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)