Sněmovní tisk 239
Smlouva mezi ČR a USA o právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 5. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 239/0 dne 3. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 6. 1999 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: JUDr. Karel Kühnl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 406).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 239/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 472).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 92/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 92/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 92/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 11. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 5. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 40/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, policejní spolupráce, právní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, Spojené státy, trestní řízeníISP (příhlásit)