Sněmovní tisk 233
Novela zák. o opatřeních v soudnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 25. 5. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 1999 jako tisk 233/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 6. 1999 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 14. 10. 1999 na 17. schůzi, projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 459).
  Projednávání pokračovalo 1. 12. 1999 na 19. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 609).
  Projednávání pokračovalo 21. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 713).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 27. 11. 2001 na 43. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: předseda instituce, soud vyšší instance, veřejná správa, výkonný orgánISP (příhlásit)