Usnesení PS č. 609

k návrhu poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení (1. prosince 1999)

Související sněmovní tisky

233 Novela zák. o opatřeních v soudnictví - EU
ISP (příhlásit)