Sněmovní tisk 215
Úmluva o právech dítěte

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 6. 5. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 5. 1999 (usnesení č. 125). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 408).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 215/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15., 20. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 491).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 88/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr. Martin Dvořák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 88/2 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 88/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 88/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 88/4 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 88/5 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní úmluva OSN, práva dítěte, revize dohodyISP (příhlásit)