Sněmovní tisk 203
Vládní návrh zákona o opatřeních k Libyi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 30. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 287).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 203/3, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 506).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 101, dokument 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (schvaluje).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 303/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Libye, mezinárodní právo, Rada bezpečnosti OSN, rezoluce OSNISP (příhlásit)